torsdag 14 maj 2020

Ny ultraljudsapparat till Tansen

Eftersom den ultraljudsapparat vi skänkte 2015 har gått sönder har vi nu skickat ett ekonomiskt bidrag till FPAN-kliniken för att man skall kunna skaffa en ny apparat. Vi har gjort en överenskommelse om att inköpet görs på plats och på så sätt får man tillgång till tillverkarens support utan mellanhänder.


lördag 1 februari 2020

Kranstillverkning

Under hösten tillverkade föreningen 122 st dörrkransar vilket inbringade 18000 kr.

onsdag 25 december 2019

Bhandar

Nu är inhalationsutrustningen på plats i Bhandar och används i det dagliga arbetet


fredag 11 oktober 2019

Besök från Nepal

Måndagen 9/9 var medlemmarna i Jönköping och träffade Sabina Tiwari, en nepalesiska som arbetar som biomedicinsk analytiker. Hon är i Sverige för att studera organisation av laboratorieverksamhet och hur man kan hantera problemet med multiresistenta bakterier.
Vi har tidigare sökt en kontakt som kan hjälpa till att introducera menskoppar hos nepalesiska kvinnor men inte hittat någon samarbetspartner på plats. Sabina har nu lovat att ta sig an den uppgiften. Flickor i Nepal missar mycket av sin skolgång på grund av att det saknas lämpliga mensskydd.
För att möjliggöra Sabinas resa har Livlina Nepal gett ekonomiskt stöd till hennes flygbiljett

tisdag 13 augusti 2019

Tack

Det har kommit in flera bidrag på vårt bankgiro. Vi tackar alla.
Dr Rakesh på FPAN-kliniken håller på att sammanställa en rapport där vi kan se vilka effekter ultraljudsdiagnostik har haft på mödravården i Tansen. Vi ser fram emot att ta del av den.

måndag 29 juli 2019

Hjälp - Ultaljudsapparaten i Tansen har gått sönder

Nepalvänner
Vi fem medlemmar i föreningen Livlina Nepal har tidigare (2015) skänkt en
ultraljudsapparat till familjeplaneringskliniken FPAN  i Tansen. Tråkigt nog har
den nu gått sönder. Efter att vi fått hemapparaten har distributörens tekniker
bedömt att den inte är värd att laga.
Vår kontaktman på firman har gett oss ett erbjudande att köpa en bättre begagnad
apparat för 50 000 kr.
Problemet är att vi bara har 28 000 kr och behöver ha fram resterande belopp inom
tre månader.
Har er förening möjlighet att hjälpa till med ett bidrag skulle vi bli mycket tacksamma. 
Läs gärna om vår verksamhet på vår blogg www.livlinanepal.blogspot.com
Vårt bankgironummer är   337-3628 Swish 1236280705
Vänliga hälsningar
Ingvor Fransson
Ordförande 
Livlina Nepal ideell förening.


tisdag 5 mars 2019

Ny sändning till Bhandar

Under mars månad reser Marie Schön till Nepal. Hon kommer då att besöka dr Suresh Dulal på Primay Helth Care Center i Bhandar. Vid detta besök kommer ett otoskop skänkt av Heine Optotechnik att överlämnas tillsammans med en pulsoxymeter och instrument från Henry Eriksson AB
Interiörbild från  Bhandar

Under sommaren har dr Dulal börjat använda otoskopet i sitt arbete